TRENIŅU GRAFIKS
2018. GADA DECEMBRIS:

03. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

05. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

14. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

17. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

19. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

21. decembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30