TRENIŅU GRAFIKS
2018. GADA FEBRUĀRIS:

31. janvārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

05. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

07. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

12. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

16. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

19. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

23. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

26. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

28. februārī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30