TRENIŅU GRAFIKS
2017. GADA NOVEMBRIS:

03. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

06. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

08. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

13. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

15. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

20. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

22. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

27. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30

29. novembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 16:00
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:30