TRENIŅU GRAFIKS
2017. GADA SEPTEMBRIS/OKTOBRIS:

20. septembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

22. septembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

27. septembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

29. septembrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

02. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

06. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

11. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

13. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

16. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

18. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

23. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

27. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00

30. oktobrī
Vecuma grupa: 1-4 klase 15:30
Vecuma grupa: 5-9 klase 17:00